İMMÜNOMODÜLATÖR İLAÇLARIN AKILCI KULLANIMI VE İLAÇ GÜVENLİĞİNDE AKILCI YAKLAŞIM SEMPOZYUMU

 

İLAÇ BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VE AKILCI İLAÇ DERNEĞİ

AKILCI İLAÇ KULLANIMI SEMPOZYUMLARI:


İMMÜNOMODÜLATÖR İLAÇLARIN AKILCI KULLANIMI VE

İLAÇ GÜVENLİĞİNDE

AKILCI YAKLAŞIM SEMPOZYUMU

24 KASIM 2015-ANADOLU HOTELS DOWNTOWN ANKARA


08:30-09:00    Kayıt

09:00-10:30    Açılış Konuşmaları

Prof.Dr. İsmail Balık - İBGAİD Başkanı

Prof.Dr. Özkan Ünal - TİTCK Başkanı

Prof.Dr. İrfan Şencan - Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı


10:30-11:00    Kahve Arası


11:00-12:45    Akılcı İlaç Kullanımı Uygulamaları ve İlaç Güvenliği Oturumu

Moderatör:

Dr. Hakkı Gürsöz (TİTCK-Başkan Yardımcısı)


11:00-11:30    Akılcı İlaç Kullanımı Genel İlkeleri ve Farmakovijilans İle İlişkisi

Dr. Hilal İlbars  (TİTCK - Klinik Araştırmalar Daire Başkanı)   

Dr. Demet Aydınkarahaliloğlu  (TİTCK - Risk Yönetim Daire Başkanı)


11:30-12:00    Sağlık Bakanlığı’nın Akılcı İlaç Kullanımını Yaygınlaştırma Faaliyetleri ve İmmünomodülatör İlaçların Kullanımına Ait Veri Analizleri

Ecz. Mesil Aksoy (TİTCK – Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi)

12:00-12:30    Risk Yönetimi Planına Dahil İlaçların Otoimmun Hastalıkların Tedavisinde Akılcı Kullanımı/ İmmünomodülatör İlaçların Türkiye’de Akılcı Olmayan Kullanımı Sorunları; Klinik Örnekler

Doç.Dr. Emre Tekgündüz (Ankara Onkoloji Hastanesi-Hematoloji)


12:30-12:45    Tartışma


12:45-14:00    Öğle Yemeği Arası


14:00-15:10    İmmünomodülatör İlaçların Güvenliği Oturumu

Moderatör:

Prof.Dr. Semra Şardaş (Marmara Ü. Eczacılık F.)


14:00-14:30    Türkiye Farmakovijilans Merkezi İmmünomodülatör İlaçların Güvenliğine İlişkin Tespitleri ve Bu Konudaki Faaliyetleri

Prof.Dr. Semra Şardaş (Marmara Ü. Eczacılık F.),


14:30-15:10    Controlled distribution of Imid Products with Risk Management Plan,

Thalidomide Case

Dr. David Gillen, Executive Director, Global Drug Safety


15:10-15:25    Tartışma


15:25-15:40    Kahve Arası


15:40-17:30    PANEL: Immünomodülatör İlaçların Güvenli ve Akılcı Kullanımında Paydaşların Sorumlulukları

Moderatör:

Prof.Dr. Özkan Ünal - TİTCK Başkanı, Prof.Dr. İsmail Balık (IBGAİD Başkanı - Ankara Ü. Tıp F.)

  • TİTCK AİK Dairesi – Dr. Ali Alkan
  • TİTCK Risk Yönetimi Dairesi – Dr. Demet Aydınkarahaliloğlu
  • Sosyal Güvenlik Kurumu – İrfan Tuncay Alkan, Mehmet Arol
  • Türk Tabipler Birliği – Prof. Dr. Ersin Yarış
  • Türkiye Romatoloji Derneği – Doç.Dr. Ömer Karadağ
  • Türk Eczacıları Birliği – Ecz. Erdoğan Çolak
  • İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası – M. Vedat Eğilmez
  • Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği – Ecz. Esra Mezrea
  • Türkiye İlaç Sanayi Derneği – Cem Koçak

17:30-18:00    Tartışma ve Kapanış


Not:    Sempozyuma katılım ücretsiz olacaktır.