Ülkemizde yürütülen kapsamlı bir “Akılcı İlaç Kullanımı Projesi” ürünlerini muhataplarıyla paylaşmaya başladı.

Akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması için pek çok kurum ve kuruluşa, sağlık mesleği mensuplarına, bireylere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Marmara Üniversitesi  işbirliği ile örnek bir Proje gerçekleştirilmektedir. "Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Akılcı İlaç Kullanımı Etkinliklerine Yönelik Alt Yapı Oluşturma ve Geliştirme Projesi" adıyla yaklaşık bir yıldır sürdürülen Projenin son aşamasına gelinirken, Projenin çıktıları akılcı ilaç kullanımının paydaşlarının kullanımına sunulmaya başlandı.

 

Üniversite Koordinatörlüğü’nü Prof. Dr. Ahmet Akıcı’nın üstlendiği Proje kapsamında; sağlık mesleği mensuplarından, geri ödeme kurumu çalışanlarına, anaokulundan orta öğretim kurumlarına, üniversite öğrencilerinden toplumun geneline kadar geniş bir kitleye hitap eden, akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çeşitli materyaller geliştirmiştir.

Bu materyaller arasında sağlık mesleği mensuplarına ve topluma yönelik:

-Kitaplar

-Afişler

-Broşürler

-Bilgi paketleri

-Görsel ve işitsel materyaller

-Eğitim filmleri

vb. yer almaktadır.

 

Bu ürünlere, SGK'nın "Akılcı İlaç Kullanımı Bilgi Sayfası" (http://gss.sgk.gov.tr/aik/) üzerinden erişim sağlanabilir.