Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaç Sempozyumu ve Yetim İlaç Yönetmelik Çalıştayı

Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaç Sempozyumu ve Yetim İlaç Yönetmelik Çalıştayı

13-14 Eylül - Antalya

Broşürü indirmek için tıklayınız (PDF)


Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaç Sempozyumu ve

Yetim İlaç Yönetmelik Çalıştayı

13-14 Eylül 2014

MARITIM Pine Beach Resort / Belek - ANTALYA

 

 

PROGRAM

13 Eylül

08:00-08:30 Kayıt

08:30 – 09:15 Açılış konuşmaları;

Prof. Dr. İsmail Balık -İBGAİD Başkanı

Dr. Turgut Tokgöz -İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri

Emin.D.Fadıllıoğlu -Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Başkanı

Ecz.Erdoğan Çolak -Türk Eczacılar Birliği Başkanı

Uzm.Dr.İsmet Köksal -SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü

Dr. Saim Kerman -Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

09:15 – 10:15 PANEL

Nadir Hastalıklara Genel Bakış

Oturum Başkanları:

Prof.Dr.Ahmet Araman -İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.Ali Dursun -Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim

09:15 – 09:35 Nadir hastalıklar; Yaşanan sorunlar, karşılanamayan ihtiyaçlar

Prof. Dr.Uğur Özbek -İstanbul Üniversitesi Deneysel Araştırma Enstitüsü Müdürü

09:35 – 09:55 Yetim İlaçlara Global Bakış; Regülasyonlar/Muafiyetler/Öncelikler

Michael Muna -Uluslararasi Ruhsatlandırma Direktörü,

BioMarin Pharmaceutical Inc.

09:55-10:15 Interventions for Rare/Ultra-Rare Disorders and the Logic of Cost Effectiveness

Prof.Dr. Michael Schlander - Founder and Chairman of INNOVALHC & Health

Economist at University of Heidelberg

10:15 - 10:30 Kahve Arası

10:30 - 12:10 PANEL

Yetim İlaçta İnnovasyon, İlaca Erişim Sorunu ve Avrupa’daki durum

Oturum Başkanları:

Prof.dr. Fatih Ezgü -Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Beslenme ve

Prof.Dr.Yılmaz Çapan -Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Metabolizma

10:30 – 10:55 Why policies for rare diseases matter: an international perspective

Yann Lecam - Chief Executive Officer, EURORDIS

10:55 – 11:20 Comparison of US/EU orphan Drugs Legislations with Turkey

Maud Creemerz -Genzyme Head of Market Access & Public Affairs EMEA

11:20- 11:45 Value of medical innovation; improved health vs investment vs productivity

Kevin Loth / Celgene, Executive Director, Corporate Affairs and Policy, EMEA

11:45-12:10 Best practices which have improved patient access to orphan drugs

Jim Furness –SVP / Market Access / Health GfK

12.10-12.30 Tartışma

12.30-13.30 Öğle Yemeği

13:30 - 14:30 PANEL

Yetim İlaçta Kurumsal İşleyişi Genel Bakış

Oturum başkanları:

Prof.Dr.Işık Tuğlular -ARGEFAR İzmir

Yrd.Doç.Dr. Mahmut Tokaç -Medipol Üniversitesi

13:30 – 13:50 Türkiye’de Yetim İlaçlara İlişkin Yürütülen İdari Süreç

 Dr. Ecz. Pelin Aksungur Aydın -S.B.Hukuk, Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Şubesi

13:50-14:10 Yetim İlaçlara İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) Yürütülen Süreçler

Tuncay Alkan -SGK Nadir Hastalıklar Şube Müdürü

14:10-14:30 Yetim İlaçlara İlişkin Türk Eczacılar Birliği’nde (TEB) Yürütülen Süreçler (TEB)

 Uzm.Ecz.Harun Kızılay -Türk Eczacılar Birliği

14:30-15:45 PANEL

Yetim İlaçlarla ilgili Yaşanan Sorunlar:

Erişilebilirlik, Ruhsat, Geri ödeme, Farmakovijilans, TEB süreci...

Oturum başkanları:

Prof.Dr.Semra Sardaş -Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Uzm.Ecz. S.Tolga Doğru -SGK İlaç Eczacılık Daire Başkanı,

Dr. Akif Akbulat - TİTCK Fiyat, Mevzuat, Araştırmalar Daire Başkanı

Panel Konuşmacıları:

Prof.Dr.Ahmet Akıcı -İBGAİD Başkan Yardımcısı

Gönül Oğur -Orphanet Türkiye Danışma Kurulu Üyesi ve Eş Koordinatörü

Ahmet Oğuz SARICA -Kalkınma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Finansmanı Daire Başkanı

Önder İnce -Maliye Bakanlığı Daire Başkanı

Mehmet Yurdal Sahin -Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

Ecz.Kemalettin Akalın -Türkiye İlaç Sanayi Derneği Genel Sekreteri

(Geri Ödeme Komisyonu Üyesi)

(Geri Ödeme Komisyonu üyesi)

Genel Müdür Yardımcısı

Uzm.Ecz.Harun Kızılay -Türk Eczacılar Birliği

Burcum Uzunoğlu - Ruhsatlandırma ve Pazar Erişimi Direktörü, Celgene Türkiye

15:45 – 16:00 Kahve Arası

16:00-17:15 PANEL

Türkiye’ye özgü bir yetim ilaç yönetmeliği nasıl olmalıdır?

Oturum başkanları:

Dr.Hüseyin Yılmaz -TİTCK Başkan Yardımcısı

Prof.Dr.Bülent Gümüşel -Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İsmail Balık -İBGAİD Başkanı

Panel Konuşmacıları:

Halil Akçe -SGK İzleme ve Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Daire Başkanı

Tuncay Alkan -SGK Nadir Hastalıklar Şube Müdürü

Umut Gür -Kalkınma Bakanlığı Sanayi Dairesi Başkanı

Prof.Dr.Uğur Özbek -İstanbul Üniversitesi Deneysel Araştırma enst.md.

Süleyman Kentli -AIFD Yetim İlaç Çalışma Grubu adına-Actelion İlaç Medikal

Ecz.Halil Tunç Köksal -İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı

Av.Elvan Sevi Fırat -Fırat&İzgi Avukatlık Ortaklığı

Direktörü

Yetim İlaç Yönetmelik Çalıştayı

14.09.2014

8:30 - 12:00 Açılış


Çalıştay yöneticileri:

Ecz.Güven artıran / TİTCK Başkan Yardımcısı

Prof.Dr.İsmail BALIK / İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği Başkanı

Çalıştay katılımçıları:

Tüm katılımcılar.

Metod:

Perdeye yansıtılacak yönetim taslağı madde madde okunacak ve değişiklik önerisi olanlar söz

alacaklar. Öneri salonunda bulunanların çoğunluğunun kabulü durumunda metne geçirilecektir.

12.00 Kapanış