GENEL KURUL İLANI-12/01/2017


 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL KURUL İLANI


 

5393 Sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Derneğimizin Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 17.01.2018 Çarşamba günü saat 11:00’ de İBN-İ SİNA HASTANESİ Öğretim üyeleri Yerleşkesi Kat M-01 Toplantı salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 24.01.2018 Çarşamba günü aynı saat aynı yerde yapılacağı ilanen duyrulur.


 

  1. AÇILIŞ VE YOKLAMA

  2. DİVAN KURULUNUN OLUŞTURUKLMASI VE TUTANAKLARA İMZA YETKİSİ VERİLMESİ

  3. GÜNDEMİN AYNEN VE DEĞİŞİKLİKLERLE BİRLİKTE OLUŞTURULMASI

  4. YÖNETİM VE KURULU RAPORLARININ OKUNMASI, GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYLANMASI

  5. BİLANÇO VE GELİR TABLOLARININ VE TAHMİNİ BÜTÇENİN GÖRÜŞÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI

  6. YÖNETİM VE DENETİM KURULUNUN SEÇİLMESİ

  7. DİLEK VE TEMENNİLER

  8. KAPANIŞ


 


 

(12/01/2017)

AKILCI İLAÇ DERNEĞİ