Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaçta Güncel Sorunlar Sempozyumu ve SUT Çalıştayı

Akılcı İlaç Kullanımı  ve İlaçta Güncel Sorunlar Sempozyumu ve SUT Çalıştayı:

5-8 Aralık 2013

Yer: JW Marriott HOTEL/ANKARA

Broşür indirmek için tıklayınız

İLAÇ BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VE AKILCI İLAÇ DERNEĞİ”

AKILCI İLAÇ KULLANIMI VE İLAÇTA GÜNCEL SORUNLAR SEMPOZYUMU VE SUT ÇALIŞTAYI

(05-08 Aralık 2013)

AKILCI İLAÇ KULLANIMI VE İLAÇTA GÜNCEL SORUNLAR SEMPOZYUMU

05 Aralık 2013 Perşembe, ANKARA

08.30-09.00 Kayıt

09.00-10.30 Açılış Konuşmaları

(Prof. Dr. İsmail Balık, TTB ve TEB temsilcileri, İEİS ve AİFD Başkanı, TİTCK Başkanı Saim Kerman, SGK Başkanı Yadigar Gökalp, ÇSGB Müsteşarı Fatih Acar, Meclis Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu)

10:30-10.45 Kahve Arası

10.45-11.15 PANEL

Sağlık Politikaları

Oturum Başkanları:

Dr. Saim Kerman, Prof. Dr. İsmail BALIK

10.45-11.00 Dünya’da Geri Ödeme Sistemleri

Sağlıkta Sosyal Devletin Sınırları; Türkiye ve Dünya Karşılaştırması

Prof. Dr. Sebahattin Aydın / Medipol Üniversitesi Rektörü

11.00-11.15 Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm;

Son 10 Yıl Verilerinin İncelenmesi

Dr. Hakkı Gürsöz / TİTCK Başkan Yardımcısı

11.15-11.30 Tartışma

11.30-12.30 PANEL

İlaç Endüstrisinin Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri

Oturum Başkanları:

Dr. Saim Kerman, Prof. Dr. İsmail Balık

11.30-11.45 Fiyatlandırma

İEİS Temsilcisi

11.45-12.00 Geri Ödeme

AİFD Temsilcisi

12.00-12.15 Ruhsatlandırma

TİSD Temsilcisi

12.15-12.30 Tartışma

12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

13.30-15.00 PANEL

Sağlık Ekonomisi; Sürdürülebilirlik ve Diğer Güncel Sorunlar

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Ahmet Araman / İÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı,

Prof. Dr. Işık Tuğlular / ARGEFAR Başkanı

13.30-13.45 SUT’un Sorunları, SUT’a Hayırsa Yerine Ne? İdeal SUT?

Prof. Dr. Simten Malhan / Başkent Üniversitesi

13.45-14.00 Sağlık ve İlaç Harcamalarında Genel Görünüm:

Harcamaların Karşılığını Alabiliyor muyuz?

Prof. Dr. Mehtap Tatar / Hacettepe Üniversitesi

14.00-14.15 Tedavi Gruplarına Getirilen Kısıtlamalar, Mevcut Değerlendirme Sistemindeki Problemler; Tıbbi Tedavide Sağlanan İyileşme

Esra Eker / AİFD

14.15-14.30 Global Bütçe Uygulaması

Turgut Tokgöz / İEİS

14.30-14.45 Tartışma (Beyin Fırtınası: Günümüz Geri Ödeme Uygulamalarının Sürdürülebilirliği Mümkün Mü?)

Tüm katılımcılar

14.45-15.00 Kahve arası

15.00-17.40 PANEL

Reçete Kısıtlamasından Akılcı İlaca;

Akılcı İlaç Kullanımı Uygulamaları

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. İrfan Şencan / Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel

Müdürü, Prof. Dr. Ahmet Akıcı / Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

15.00-15.20 Türkiye’de Akılcı İlaç Kullanımı Uygulamaları ve Akılcı İlaç

Kullanımında Hekimin İşlevi

Prof. Dr. Ahmet Akıcı / Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

15.20-15.40 Dünyada Akılcı İlaç Kullanımı Uygulamaları

Doç. Dr. Ezgi Gülmez / Bordeaux Segalen Ü. INSERM- Fransa

15.40-16.00 Farmakoekonominin Akılcı İlaç Kullanımına Katkısı

Doç. Dr. Ayşegül Kaptanoğlu / Trakya Üni. Sağlık Bilimleri Fak.

16.00-16.20 Terapötik Eşdeğerlik Alanları, Yerli Sanayinin Farmakoekonomiye

Katkısı?

Erkan Özkal / GİFD

16.20-16.40 Sağlık Bakanlığı’nın Akılcı İlaç Kullanımını Yaygınlaştırma

Faaliyetleri

Ecz. Demet Çelik / TİTCK

16.40-17.00 Güncel Tanı-Tedavi Kılavuzlarının Akılcı İlaç Kullanımına Katkıları

Dr. Bilgehan Karadayı / SAGEM

17.00-17.20 Akılcı İlaç Kullanımının Yaygınlaştırılmasında Reçete İzlem

Faaliyetlerinin Katkıları

Dr. Ali Alkan / TİTCK

17.20-17.40 Tartışma ve Sempozyum Kapanışı

 

 

SUT ÇALIŞTAYI

06-07 ARALIK 2013

06-07 Aralık 2013 :

SUT çalışma gruplarının çalışmaları ve sanayi temsilcilerinin SUT sunumları


 

06 Aralık 2013

08.30-09.00 Açılış Konuşmaları

Çalıştay Yönteminin Açıklanması

Prof. Dr. İsmail Balık

SUT İçin Maliyet Etkinlik / Farmakoekonomik Değerlendirme Nasıl Yapılmalı?

Prof. Dr. Simten Malhan

09.00-17.00 Grup Çalışmaları


 

07 Aralık 2013

09.00-17.00 Grup Çalışmaları ve SUT Çalıştay Raporu’nun Yazılması


 

Çalıştay Düzenleme Kurulu;

Prof. Dr. Nurten Adatepe

Prof. Dr. Ahmet Akıcı

Prof. Dr. Sedat Altın

Prof. Dr. Ayşegül Koçak Altıntaş

Prof. Dr. Muhlis Cem Ar

Prof. Dr. Ferda Artüz

Prof. Dr. Sinan Aydoğdu

Prof. Dr. İsmail Balık

Doç. Dr. Serhat Birengel

Prof. Dr. Faysal Dane

Prof. Dr. Murat Duranay

Prof. Dr. Rıfat Emral

Prof. Dr. Ateş Kara

Prof. Dr. Necati Örmeci

Prof. Dr. Hasan Özkan

Prof. Dr. Murat Turgay

Prof. Dr. Hakan Türkcapar

Prof. Dr. Ayşe Gül Yapareyi